Komunikat

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY
W INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie uprzejmie  informuje, że w zakresie obsługi bezpośredniej klienta:

  1. składanie wniosków i pism: przyjmowanie dokumentacji odbywa się na stanowisku wyznaczonym przez PINB, przez wyznaczonego pracownika Inspektoratu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr 62 725 37 10
  2. udostępnianie dokumentacji i udzielanie informacji dotyczącej prowadzonych postępowań: odbywa się na stanowisku wyznaczonym przez PINB, przez wyznaczonego pracownika Inspektoratu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr 62 725 37 10.

Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nadal rekomenduje składanie wniosków, zawiadomień, innych pism i dokumentów pocztą tradycyjną lub za pomocą platformy ePUAP.


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie

Adres
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a
63-700 Krotoszyn
Telefon
Godziny urzędowania
pon 8:00 – 16:00
wt. – pt. 7:15 – 15:15
Bezpośrednia obsługa interesantów:
pon. – pt. 8:00 – 13:00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
przyjmuje w poniedziałki w godz. 11:00 – 14:00