Zasady używania butli gazowych

Średnio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu niewłaściwego działania butli gazowych! Przeczytaj, jak bezpiecznie je użytkować.

Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego (butle gazowe) i gazu z sieci gazowej!

Zakaz został jednoznacznie określony w §157 pkt 6  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1. Zasady bezpiecznego użytkowania butli:

 • butle należy kupować wyłącznie ze znanego i legalnego źródła – zabronione jest napełnianie butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, np. stacje autogazu
 • lub nielegalne rozlewnie,
 • na butli powinna znajdować się informacja o firmie napełniającej butlę,
 • przeszkolony instalator przynajmniej raz w roku powinien sprawdzić stanu techniczny instalacji gazowej, do której podłączona jest butla,
 • należy dbać o stan techniczny przewodów gazowych w urządzeniu, głównie przewodów elastycznych oraz regularnie sprawdzać, czy przewód elastyczny
 • nie jest uszkodzony lub pęknięty,
 • butli z gazem nie wolno stawiać w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach nasłonecznionych temperatura w pomieszczeniach z butlą, nie może wynosić więcej niż 35°C,
 • nie wolno przechowywać butli w piwnicach, pomieszczeniach poniżej poziomu terenu,
 • butle transportuje się wyłącznie w pozycji stojącej, zabezpieczając je przed przesuwaniem,
 • powinna być zapewniona skuteczna wentylacja w pomieszczeniach, w których stosowane są urządzenia na gaz płynny. Należy pamiętać o tym, że gaz płynny jest cięższy od powietrza i wentylacja powinna być oddolna.

2. Każda właściwie napełniona butla powinna mieć:

 • kolor inny niż czerwony, który jest zastrzeżony wyłącznie do gaśnic przeciwpożarowych,
 • tabliczkę znamionową z informacją o ciężarze netto butli i maksymalnej ilości (wadze) gazu w butli oraz datą ważnej legalizacji,
 • instrukcję bezpieczeństwa w postaci naklejki. W instrukcji bezpieczeństwa znajdują się podstawowe informacje o gazie, firmie, która napełniła tę butlę i telefon kontaktowy. Należy pamiętać, że nazwa firmy napełniającej na naklejce butli musi być zgodna z nazwą namalowaną na butli,
 • zaślepkę na zawór zabezpieczającą gaz przed wyciekiem w razie przypadkowego odkręcenia zaworu butli folię termokurczliwą (plombę) na zaworze butli, która świadczy o tym, że butla jest pełna zgodna z nazwą namalowana na butli.

3. Instrukcja bezpiecznego podłączenia butli gazowej:

 • Usuń plombę foliową.
 • Sprawdź czy zawór butli jest zamknięty.
 • Odkręć plastikową zaślepkę.
 • Sprawdź, czy przy wylocie zaworu znajduje się gumowa uszczelka, a jej stan techniczny nie budzi wątpliwości. Jeśli stan uszczelki budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z dostawcą i poproś  o jej wymianę.
 • Przykręć nakrętkę reduktora do zaworu.
 • Po dokręceniu nakrętki reduktora,odkręć zawór i sprawdź szczelność połączenia za pomocą wody z mydłem (wystąpienie pęcherzyków powietrza  świadczy o wycieku gazu) lub specjalnego testera/pianki.

Zabronione jest sprawdzanie szczelności przy pomocy otwartego ognia (zapałek lub zapalniczki)!

Jeśli poczujesz ulatniający się gaz z butli:

 1. Zachowaj szczególną ostrożność:
  Nie używaj otwartego ognia!
  Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła!
  Nie pal papierosów!
  Nie posługuj się telefonem (nawet komórkowym) w mieszkaniu
 2. Zamknij zawór butli.
 3. Otwórz szeroko okna i drzwi, żeby wywietrzyć pomieszczenie
 4. Jeśli zamknięcie zaworu butli spowodowało zatrzymanie wycieku gazu, można wykonać następujące czynności:
  - Sprawdź szczelność połączenia zaworu butli z reduktorem wykorzystując do tego roztwór pieniący, np. wodę z szamponem.
  - Pojawienie się bąbelków świadczyć będzie o miejscu wycieku gazu.
  - Należy wówczas dokręcić nakrętkę reduktora albo, w razie potrzeby, wymienić uszczelkę gumową w zaworze butlowym.
 5. Gdy nie ma możliwości wykrycia lub usunięcia źródła wycieku gazu:
  - Wynieś butlę na zewnątrz pomieszczenia,
  - Powiadom osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu i opuść budynek,
  - Jak najszybciej wezwij Straż pożarną  tel. 998  korzystając z telefonu na zewnątrz,
  - Skontaktuj się ze swoim dostawcą gazu.

Opracowano na podstawie http://www.gaspol.pl/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie

Adres
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a
63-700 Krotoszyn
Telefon
Godziny urzędowania
pon 8:00 – 16:00
wt. – pt. 7:15 – 15:15
Bezpośrednia obsługa interesantów:
pon. – pt. 8:00 – 13:00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
przyjmuje w poniedziałki w godz. 11:00 – 14:00